January 19

Wieczne dziwadło z mnóstwem pomysłów (większość których i tak nigdy nie doczeka się realizacji). RPGowiec, fantastka, graczka, niekiedy coś tam nawet pisząca. O notorycznym zaniedbywaniu tego bloga nie wspomnę.

Ever a weirdo with a lot of ideas (most of which will never be realised anyways). A roleplayer, a fan of SF and Fantasy, a gamer, sometimes even an aspiring writer. Not to mention a person notoriously neglecting this blog.